TAKOA a TUHI publication
 
Historic Canoes - Third Maori Settlement of NZ
te aka kumara o aotearoa - a directory of maori organisations and resource people

about TAKOAmaori scholarshipsiwi mapscanoe referenceorder takoaReadershipAd RatesInformation Updatee-mail usIndex page

ACKNOWLEDGEMENT: Te Rangi Hiroa, Sir Peter Buck (K.C.M.G., D.S.O., M.A., Litt.D., M.D., Ch.B.).. "The Coming of the Maori", 1949). Whitcombe & Tombes Ltd., Chch.
Note: acquired from the East Coast and Ngai Tahu whare wananga. Counted by 25 years per generation


Yr-AD Canoe Name Commander Priest Departure Point Landed at Settled
- TE MAMARU Pou - - Rangiaohoa Peninsula  
- ARAITEURU - - - Wrecked in Moeraki, Nth Otago, South Island  
- MOTUMOTUAHI Puatautahi - - Whanganui  
- PANGATORU Rakewanangaora - - Whanganui  
- W(H)AKARINGARINGA Mawakeroa - - Whanganui  
- RINGAUAMUTU Tamatearokai - - Whanganui  
- TAIREA - - - Whanganui  
- ARIKIMAITAI - - - Patea  
1125 RANGI-MATORU Hape - - - -
1225 - Pae-rangi Paoa - - Whanganui
1225 NUKUTERE (whale) Paikea - - Ahuahu (Gt Mercury Is) Whangara
*1350 HOROUTA Pawa Kiwa - Ahuahu (Gt Mercury Is) through Turanganuiokiwa (Gisborne harbour)
*1350 KURAHAUPO Popoto (or Te Moungaroa?) Ruatea - Rangitahua (Kermedecs) through Auckland Peninsula
1350 TE RIRINO Potoru - Mahaena Boulder - Bank on Nelson Coast -
1350 AOTEA Turi Te Kapuatoru Mahaena Rangitahua (Kermedec Is) through Nth of Kawhia, Aotea (Raglan harbour)
1350 MATAATUA (Toroa) Toroa Tamakihikurangi - Whakatane River through Northland
1350 TAINUI Hoturoa Rakataura - near Maketu (on the shores of Kawhia harbour)
1350 PUKATEAWANUI Ruaeo - - Ngapuna River? -
1350 TE ARAWA Tamatekapua Ngatoroirangi - Bay of Plenty through Maketu, Ngapuna River
1350 TOKOMARU Whata Rakeiora - Bay of Plenty (BOP) and then Mokau River
1350 TAKITIMU Tamatea-ariki-nui Ruawharo, Te Rongopatahi & Tupai Pikopikoiwhiti Whangaparoa, Awanui through Tauranga and Murihiku (South Is)
1350 KARAERAE Tamatea (Tamateapokaiwhenua) - Waiau River (NZ) through Whanganui River on to Taupo
- MAHUHU Rongomai - - Whangaroa to Kaipara Heads
- MAMARI Nukutawhiti - - Hokianga Heads (N.Auckland) -
- TE RUAKARAMEA Te Uriparaoa Papawi - Mangonui -
- WAIPAPA Kaiwhetu Wairere - Rangiaohia (Doubtless Bay) -
- TE RIUKAKARA - - - Whangaroa -
- MOEKAKARA - - - near Whangarei -
- TE WAKATUWHENUA - - - near Cape Rodney -
- KAHU Kahuti - - - -


*PAIKEA came to NZ riding on the back of a whale, NUKUTERE.

To Top

[About Takoa] [Maori Scholarships] [Iwi Maps] [Canoe Reference]
[Order Takoa] [Readership] [Ad Rates] [Information Update]
[Email Us] [Home]

Copyright 2000 Tuhi Tuhi Communications - Designed by Stan Tallon Graphical
Modified by Cybersoul .